logoServiciile educaţionale existente până la începutul anului şcolar 2005-2006, aşa cum funcţionau la momentul respectiv nu mai puteau face faţă fenomenelor care în ultimii ani au afectat negativ dezvoltarea psiho - socială a copiilor şi tinerilor. Aceste fenomene erau urmarea evoluţiei sociale şi economice înregistrată de ţara noastră în ultimii ani.

logoARGUMENT: În anul 1994 Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM), UNESCO şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii OMS) au elaborat un Document de poziţie comună cu privire la reabilitarea bazată pe comunitate (RBC). Acesta reprezintă o strategie din cadrul de dezvoltare generală a comunităţii pentru reabilitarea, îmbunătăţirea calităţii vieţii, egalizarea şanselor şi incluziunea socială a tuturor persoanelor cu dizabilităţi. Reabilitarea bazată pe comunitate se referă la toate categoriile de vârstă şi este implementată prin eforturile concertate ale persoanelor cu dizabilităţi, familiilor acestora şi comunităţilor de care aparţin, precum şi cele ale serviciilor de educaţie, medicale, sociale şi profesionale existente la nivelul comunităţii. Obiectivul principal al RBC constă în dezvoltarea şi valorificarea abilităţilor persoanelor cu dizabilităţi prin intermediul serviciilor şi oportunităţilor create la nivelul comunităţii, în beneficiul tuturor membrilor acesteia.