logoARGUMENT: În anul 1994 Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM), UNESCO şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii OMS) au elaborat un Document de poziţie comună cu privire la reabilitarea bazată pe comunitate (RBC). Acesta reprezintă o strategie din cadrul de dezvoltare generală a comunităţii pentru reabilitarea, îmbunătăţirea calităţii vieţii, egalizarea şanselor şi incluziunea socială a tuturor persoanelor cu dizabilităţi. Reabilitarea bazată pe comunitate se referă la toate categoriile de vârstă şi este implementată prin eforturile concertate ale persoanelor cu dizabilităţi, familiilor acestora şi comunităţilor de care aparţin, precum şi cele ale serviciilor de educaţie, medicale, sociale şi profesionale existente la nivelul comunităţii. Obiectivul principal al RBC constă în dezvoltarea şi valorificarea abilităţilor persoanelor cu dizabilităţi prin intermediul serviciilor şi oportunităţilor create la nivelul comunităţii, în beneficiul tuturor membrilor acesteia.

 Incluziunea socială se referă la schimbarea atitudinilor şi practicilor din partea indivizilor, instituţiilor şi organizaţiilor, astfel încât toate persoanele, inclusiv cei percepuţi ca fiind „diferiţi” ca urmare a unor deficienţe, apartenenţei etnice, condiţiilor socio-economice de viaţă etc. să poată contribui şi participa în mod egal la viaţa şi cultura comunităţii din care fac parte.

 Şansele egale pentru persoanele cu deficienţe, reprezintă rezultatul prin care diferite sisteme ale societăţii şi mediului, precum serviciile, activităţile, informarea şi documentarea, sunt puse la dispoziţia tuturor, în particular a persoanelor cu dizabilităţi. 

Reacţia şcolii, ca instituţie de educaţie, formare şi orientare, la mobilitatea socială şi economică, trebuie să fie de adaptare a conţinutului, structurii şi funcţiilor sale, de creare de premise favorabile pentru elevi care să le permită integrarea socială rapidă, flexibilitatea şi trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă pentru valorizarea maximă a fiecărui individ prin mai raţionala stimulare intelectuală a elevilor, a aptitudinilor, a atitudinilor şi a trăsăturilor lor de personalitate. Totodată, efortul sistemului de învăţământ ar fi aproape inutil dacă partenerii sociali ai acestuia ar fi lipsiţi de interes în susţinerea activităţilor de integrare a „produselor finale” ale educaţiei, respectiv a absolvenţilor diferitelor forme de studiu.

Ca urmare a rezultatelor pozitive obţinute în diseminarea exemplelor de bună practică în prima şi a doua ediţie a Simpozionului Naţional ,,Bune practici în stabilirea traseului educaţional eficient al copilului cu nevoi speciale”, desfăşurate în datele de 07.12.2013 şi 14.12.2014, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, în parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Elisabeta Polihroniade” Vaslui şi Liceul Tehnologic Special „Sfânta Ecaterina” Huşi, îşi propun formarea unei tradiţii în sensul împărtăşirii formulelor de succes aplicate de diferiţi actanţi în registrul recuperării şi integrării socio-profesionale a persoanelor cu nevoi speciale.

În consecinţă, ediţia din 21.11.2015 îşi propune să îmbunătăţească biblioteca experienţelor împărtăşite, cu o nouă secţiune, dedicată colaboratorilor instituţiilor de învăţământ.

De asemenea, sunt aşteptaţi cu noi idei, propuneri, rezultate toţi cei implicaţi în activitatea vizată de tema simpozionului.

OBIECTIVE:

 • Promovarea exemplelor de bună practică în valorizarea copilului cu C.E.S.
 • Facilitarea şi dezvoltarea proceselor de educaţie a copilului cu C.E.S. prin intermediul centrelor de educaţie incluzivă şi a şcolilor de masă/integratoare
 • Îmbunătăţirea şanselor de integrare socio-profesională a persoanelor cu nevoi speciale
 • Promovarea ofertelor educaţionale şi terapeutic-compensatorii în comunitate, cu scopul de a valoriza resursele umane şi materiale ale centrelor şcolare de educaţie incluzivă şi ale şcolilor de masă/integratoare
 • Valorizarea eficienţei profesionale a specialiştilor din centrele şcolare de educaţie incluzivă şi din şcolile de masă/integratoare

LOCAŢIE:                         

 • CJRAE VASLUIInvitatie 2-3

DATA:

 • 21 noiembrie 2015, ora 10.00

GRUP ŢINTĂ:

 • Profesori psihopedagogi, profesori logopezi, profesori itineranţi, consilieri şcolari, cadre didactice din învăţământul de masă şi învăţământul special
 • Reprezentanţi ai fundaţiilor, organizaţiilor non-guvernamentale implicate în recuperarea şi integrarea socială a persoanelor cu nevoi speciale

ORGANIZATORI:

 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui
 • Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională / Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Vaslui
 • Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Elisabeta Polihroniade” Vaslui
 • Liceul Tehnologic Special „Sfânta Ecaterina” Huşi

PARTENERI:

 • CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI
 • DGASPC VASLUI
 • AJOFM VASLUI

SECŢIUNI:

 • Consiliere şi orientare şcolară
 • Educaţia specială - o educaţie integrată prin centrele şcolare de educaţie incluzivă şi prin şcolile speciale
 • Pregătire profesională şi integrare socială
 • Parteneriat eficient pentru egalitate de şanse

INFORMAŢII PRIVIND PARTICIPAREA:

 • Participarea la simpozion constă în redactarea unei lucrări cu conţinut care să reflecte obiectivele menţionate în apel. Lucrarea va conţine experienţe şi preocupări profesionale, cercetări de specialitate (anchete, studii de caz).
 • Toate lucrările care îndeplinesc cerinţele şi au acordul autorului/autorilor vor fi publicate într-un volum cu ISBN.
 • Participarea poate fi directă sau indirectă:
 1. oParticipanţii direcţi au dreptul să îşi susţină lucrarea şi/sau să participe la dezbateri pe marginea materialelor prezentate. Prezentarea nu va depăşi 7 minute (se poate utiliza prezentare PowerPoint). Fiecare participant, în mod direct, va primi mapa de participare cuprinzând:
 • diplomă/ adeverinţă de participare;
 • volum/CD cu ISBN, dacă doreşte publicarea lucrării.
 1. oParticipanţii indirecţi participă cu lucrări tehnoredactate şi expediate prin e-mail. Fiecare participant, în mod indirect, va primi :
 • diplomă de participare;
 • volum/CD cu ISBN, dacă doreşte publicarea lucrării.
 • Persoanele care nu participă direct la simpozion vor primi documentele prin poştă până la data de l5 FEBRUARIE 2016.
 • Se admit maxim 2 autori pe lucrare, fiecare autor primind o diplomă de participare.
 • Cine nu doreşte publicarea lucrării va primi diplomă de participare.
 • Pentru admiterea lucrării vă rugăm să vă integraţi în tematica simpozionului şi să respectaţi condiţiile de tehnoredactare (neacceptarea lucrării va fi anunţată prin e-mail)!
 • NU SE VOR ACCEPTA LUCRĂRI CU CONŢINUT PUR TEORETIC.
 • NU SE VOR ACCEPTA LUCRĂRI CARE AU CONŢINUT FĂRĂ LEGĂTURĂ CU TEMA SIMPOZIONULUI.

CONDIŢII DE REDACTARE PENTRU PUBLICARE:

 • Redactarea lucrării va fi făcută pe format A4, la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”) cu caractere româneşti (cu diacritice)
 • Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat
 • Autorul şi instituţia se vor scrie la două rânduri sub titlu (Times New Roman 12), aliniat la dreapta
 • La două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12)
 • Lucrările vor fi salvate într-un format care să permită deschiderea lor cu aplicaţia Microsoft Word (cu extensia doc.)
 • Numărul de pagini al lucrărilor să fie 2 sau 4
 • La redactarea lucrării, vă rugăm nu introduceţi note de subsol şi nu numerotaţi paginile !

INFORMAŢII PRIVIND ÎNSCRIEREA:

 • Înscrierile se fac prin completarea fişei de înscriere (Anexa 1) şi expedierea acesteia împreună cu lucrarea tehnoredactată pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până la data de 01 noiembrie 2015.Vă rugăm să completaţi cu atenţie datele personale şi poştale, pentru a putea beneficia de diploma de participare în cazul neprezentării dvs. la susţinerea lucrării.
  • Taxa de participare: 40 lei va fi achitată DOAR de persoanele care nu participă direct la simpozion, după primirea confirmării de acceptare a lucrării. Confirmarea va fi făcută telefonic sau prin email, potrivit datelor de contact declarate. Plata taxei se va efectua în contul: RO29CECEC001946241228311 la CEC Bank pe numele Frenţescu Otilia cu precizarea „pentru simpozion”. Dovada plăţii (ordin de plată, foaie de depunere etc.) va fi scanată şi expediată până la data de 06 noiembrie 2015 pe adresa %20var%20addy37017%20=%20%27beatrice_giugaru%27%20+%20%27@%27;%20addy37017%20=%20addy37017%20+%20%27yahoo%27%20+%20%27.%27%20+%20%27com%27;%20document.write%28%20%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27/%27%27%20+%20prefix%20+%20addy37017%20+%20suffix%20+%20%27/%27%27%20+%20attribs%20+%20%27%3E%27%20%29;%20document.write%28%20addy37017%20%29;%20document.write%28%20%27%3C//a%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3Cspan%20style=/%27display:%20none;/%27%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3EAceast%C4%83%20adres%C4%83%20de%20e-mail%20este%20protejat%C4%83%20de%20spambo%C5%A3i;%20ave%C5%A3i%20nevoie%20de%20activarea%20JavaScript-ului%20pentru%20a%20o%20vizualiza%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3C/%27%20%29;%20document.write%28%20%27span%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E."> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Neachitarea acestei taxe înseamnă renunţarea la participare. Materialele expediate rămân în proprietatea organizatorilor.
  • Sunt admise pentru participare directă şi persoane interesate de tema simpozionului, care nu doresc să susţină o lucrare. Admiterea se va face pe baza înscrierii în ziua desfăşurării activităţilor, în limita locurilor disponibile.
  • Persoane de contact:
   • Laic Daniela : 0747115845
   • Grigore Doiniţa: 0752192606
   • Giugaru Beatrice : 0743121327
   • Frenţescu Otilia : 0742350225