A)“Centrul transfrontalier de resurse pentru educaţia incluzivǎ – PENTRU COPII! – proiect transfrontalier din cadrul Programului de Vecinǎtate Romania - Republica Moldova 2004-2006 Phare CBC 2006

Durata proiectului : 15 luni

Scopul proiectului/ obiectivul specific:

Crearea unui complex de resurse (umane, informaţionale, materiale, utilizabile la nivel transfrontalier, pe termen mediu şi lung, care sǎ asigure dezvoltarea unei activitǎţi durabile în domeniul educaţiei incluzive, în beneficiul copiilor cu nevoi speciale, proveniţi din medii defavorizate din judeţul Vaslui şi oraşul Soroca.

CJRAE Vaslui - partener

B)“ RONDO”- Proiect Matra

Scopul proiectului:

Formarea cadrelor didactice din şcolile pentru surzi:

- formarea audiologilor

- formarea terapeuţilor

- formarea consilierilor

CJRAE Vaslui - partener

C) CESPeT- CERINTE EDUCATIVE SPECIALE pentru TOTI proiect coordonat de

Universitatea Al. I.Cuza Iasi

ISJ Vaslui - partener

CJRAE Vaslui- colaborator

D) SCAN - Salvati Copiii de Abandon si Neintegrare proiect coordonat de

Universitatea Al. I.Cuza Iasi

ISJ Vaslui - partener

CJRAE Vaslui- colaborator