• Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 5379/25.11 / 25.11.04 privind Metodologia de organizare şi funcţionare a serviciilor educaţionale prin cadre didactice de sprijin/itinerante pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în învăţământul de masă, (M.O. nr. 1151/06.12.2004);
  • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011 publicată în M.O.nr.0018/10. 01.2011;
  • H.G nr. 1251 din 13 octombrie 2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat (M.O. nr. 977/03.11.2005);
  • Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.5555 din 27 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CENTRELOR JUDEŢENE /al municipiului Bucureşti de RESURSE Şi ASISTENTǍ EDUCAŢIONALǍ .