Ultimele noutati

Studiu privind situația elevilor din județul Vaslui care au părinți plecați la muncă în străinătate în anul școlar 2023-2024 Studiu privind situația elevilor din județul Vaslui care au părinți plecați la muncă în străinătate în anul școlar 2023-2024 Wednesday, 03 July 2024 Studiu privind situația elevilor din județul Vaslui care au părinți plecați...
”Jurnal de bord” în cadrul proiectului ”Copilărie, prietenie, empatie” ”Jurnal de bord” în cadrul proiectului ”Copilărie, prietenie, empatie” Tuesday, 02 July 2024 ”Jurnal de bord” în cadrul proiectului ”Copilărie, prietenie, empatie....
Diseminare curs ”Conflict Management in Schools” Diseminare curs ”Conflict Management in Schools” Wednesday, 26 June 2024 Diseminarea cursului ”Conflict Management in Schools”
Studiu privind gradul de satisfacție al profesorilor consilieri și logopezi școlari din CJRAE Vaslui privind activitatea desfășurată an școlar 2023-2024 Studiu privind gradul de satisfacție al profesorilor consilieri și logopezi școlari din CJRAE Vaslui privind activitatea desfășurată an școlar 2023-2024 Thursday, 20 June 2024 Studiu privind gradul de satisfacție al profesorilor consilieri și logopezi școlari...
Curs- Strategies for CyberBullying Prevention and Response Curs- Strategies for CyberBullying Prevention and Response Thursday, 23 May 2024 În perioada 27-31 mai 2024, se desfășoară ultimele mobilități în cadrul proiectului...

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN VASLUI

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Vaslui

Str. Alecu Donici, nr. 2

Tel/fax: 0235.314.706

Email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui reprezintă o instituţie de învăţământ specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.

CJRAE Vaslui este o unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului, coordonată pe plan local de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi finanţată de CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI.

Neparticiparea la educaţie şi abandonul şcolar se numără printre problemele cele mai strâns legate de funcţionalitatea şcolii, familiei, a altor instituţii fundamentale ale societăţii. Studiile efectuate în acest domeniu demonstrează că investiţiile orientate către sporirea ratei participării la educaţie şi diminuarea abandonului şcolar sunt necesare, nu numai sub raport socio-psihopedagogic, ci şi economico-financiar. Aceasta deoarece lipsa educaţiei de bază, generată de neparticipare la educaţie şi părăsirea şcolii se asociază cu delincvenţa juvenilă, cu recurgerea la droguri, cu şomajul produs de lipsa calificării, iar,mai târziu, cu viaţa familială dezorganizată.

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui oferă servicii educaţionale de calitate pentru elevii, părinţii şi cadrele didactice din judeţul Vaslui având următoarele atribuţii:

 1. A.Coordonarea, monitorizarea,la nivel judeţean a activităţii Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Vaslui şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, a centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare.
 2. B.Colaborarea cu Centrele Şcolare pentru Educaţie Incluzivă (CSEI) în vederea asigurării serviciilor educaţionale specializate, coordonează, monitorizează şi evaluează servicii specializate de mediere şcolară.
 3. C. Informare, documentare şi consiliere pentru cadrele didactice, părinţi, elevi, studenţi, autorităţi;
 4. D.Colaborarea cu partenerii sociali din comunitate, cu organizaţii şi asociaţii lanaţional şi internaţional ;
 5. E.Cuprinderea şi menţîn sistemul de învăţământ  obligatoriu a tuturor copiilor/elevilor indiferent de  particularităţile lor psihoindividuale şi sociale;
 6. F. Crearea condiţiilor de dezvoltare a personalităţii elevilor în vederea integrării acestora în viaţa şcolară, socială şprofesională;
 7. G. Informarea şicadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive;
 8. H. Implicarea părinţîn activităţi specifice unei relaţii eficiente şcoală-familie-comunitate;
 9. I. Facilitarea relaţionării şcolii cu comunitateaparteneriate, proiecte;

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională dezvoltă următoarele servicii:

 

 • Servicii de evaluare şi orientare şcolară şi profesională
 • Servicii de consiliere psihopedagogică, terapii specifice şi de orientare şcolară şi profesională;
 • Servicii de terapie a  tulburărilor de limbaj;
 • Servicii de sprijin pentru copiii cu CES;
 • Servicii de evaluare psihologică complexă;
 • Servicii de asistenţă socială;
 • Servicii de informare şi consiliere pentru  cadre  didactice, părinţi, alţi membri ai comunităţii ;
 • Psihodiagnoză şi consiliere pedagogică individuală şi de grup;
 • Kinetoterapie;
 • Ludoterapie;
 • Terapie cognitivă;
 • Socializare prin activităţi extracurriculare.

CJRAE sprijină incluziunea copiilor din grupurile dezavantajate, oferă asistenţă prin intermediul profesorilor de sprijin, profesorilor itineranţi şi a echipei multidisciplinare, cooperează cu alţi specialişti pentru a asigura sprijin pentru toate nevoile copiilor: educaţionale, terapeutice, medicale, sociale etc., organizează cursuri de formare pentru profesori, părinţi, personal didactic şi nedidactic, sau pentru alte persoane care au nevoie de informaţii şi cunoştinţe în domeniu, elaborează materiale educaţionale şi asigură consultanţă de specialitate privind aplicarea acestora, astfel încât să fie sprijinite nevoile individuale de predare – învăţare.

Oferă consultanţă pentru domenii specifice din curriculum (educaţia specială a elevilor cu dizabilităţi, dificultăţi de învăţare; intervenţie şi recuperare), oferă consultanţă pentru iniţierea unor proiecte educaţionale în şcoală şi comunitate şi promovează cooperarea internaţională ca modalitate de informare şi formare cu privire la noile abordări, concepte, metodologii etc.

Toate aceste servicii stau la dispoziţia dumneavoastră !